Akvaristika Svoboda
hlavní

kontakty

princip

historie

nabídka
AKVARISTIKA NENÍ BOJ!

NEJDE O TO, ABYCHOM PŘÍRODU PORAZILI,
ALE ABYCHOM JI POCHOPILI !
!!! ONA TO UZNÁ !!!

N E P O D R Á Ž E J T E
PŘÍRODĚ NOHY,
TO SI NENECHÁ
A VRÁTÍ VÁM TO !!!

TROCHA PROFESNÍ POEZIE